100 kila – dai mi malko koka

Мами дай ми малко кока, че тая вечер мислим да си спреме тока, айайМами продавам я пред блока и знаеш, че говорим за моита яка стока, рапа-пайПушим хай-ахай, викам яко рапа-пайПушим пай, пак копай, викам голям айайНее, не съм уака фака дон бичиме айляка за тая яка какаНе, не, не, не съм уака туфака за тая яка кака, рапа-пайЕй, каква е тая кака, висока и дълбока стои пред мен широка, рапа-пайМами дай ми малко кока, че тая вечер мислим да си спреме тока, айайМами продавам я пред блока и знаеш, че говорим за моита яка стока, рапа-пайЕй има вкус на болкасупер чикалока, викай ми порокаПушим хай-ахай, викам яко рапа-пайПушим пай, пак копай, викам голям айайНее, не съм уака фака дон бичиме айляка за тая яка какаМами дай ми малко кока, че тая вечер мислим да си спреме тока, айайМами продавам я пред блока и знаеш, че говорим за моита яка стока, рапа-пайПушим хай-ахай, викам яко рапа-пайПушим пай, пак копай, викам голям айайНее, не съм уака фака дон бичиме айляка за тая яка какаНе, не, не, не съм уака туфака за тая яка кака, рапа-пайЕй, каква е тая кака, висока и дълбока стои пред мен широка, рапа-пайМами дай ми малко кока, че тая вечер мислим да си спреме тока, айайМами продавам я пред блока и знаеш, че говорим за моита яка стока, рапа-пай

Scroll to Top