Александър Робов и Цветелина Янева – Минутите

При него като връщаш се,
не знам, но всичко ме вбесява
дори не знам какво ми става
мисълта за вас ме влудява.
В мига като напускаш ме
за Бога ще полудея,
не мога да го преживея,
и как така ще бъдеш с нея вместо мен?

[Припев:]
Лудия, грубия,
че ще ти липсвам, не разбра ли това?
Лудата, чуждата
няма да те забравя, не разбра ли това?
Когато с него ще спиш
минутите ги броиш и няма как да заспиш.
Когато с него ще спиш
минутите ги броиш и няма как да заспиш.

При нея като връщаш се
за Бога ще полудея,
не мога да го преживея,
ти как така докосваш нея?
В мига като напускаш ме
не знам, но всичко ме влудява,
дори не знам какво ми става
мисълта за вас ме влудява.

[Припев:]
Лудата, чуждата,
че ще й липсваш – не разбра ли това?
Лудия, грубия,
не ще те забравя – не разбра ли това?
Когато с другата спиш
минутите ги броиш и не можеш да спиш.
Когато с другата спиш
минутите ги броиш и не можеш да спиш.

Лудата, чуждата,
че ще и липсваш – не разбра ли това?
Лудия, грубия,
не ще те забравя – не разбра ли това?

С него си, но пак си моя!

[Припев:]
Лудата, чуждата,
че ще й липсваш – не разбра ли това?
Лудия, грубия,
не ще те забравя – не разбра ли това?
Когато с другата спиш
минутите ги броиш и не можеш да спиш.
Когато с него ще спиш
минутите ги броиш и няма как да заспиш.

Scroll to Top