Анелия – Пие ми се

Нея всичките богати я познават.
Със кого не е преспивала тя!
Питаш ли ги – не признават.
Как се казва тя ли – Самота.

Тя умее на любов да се преструва,
и да казва как не диша без теб.
И за малко ти се струва, че накрая имаш късмет.

Тази нощ да пия остави ме!
Нека ми излезе лоши име!
Пие ми се, чуваш ли ме?!
Безгрешни хора няма на света!
Тази нощ, сипвай! Тази нощ няма да спра!
Цяла нощ – сипвай! И бутилките не брой сега!

Много лесно мога празник да си купя.
И в шампанско да удавя клуба.
До красиви да се будя мога лесно,
но какво от това?

Знам, че пак ще ми е лошо утре рано
от луксозните заблуди в нощта.
Имам всичко, нямам само човек с когото да помълча.

Тази нощ да пия остави ме!
Нека ми излезе лоши име!
Пие ми се, чуваш ли ме?!
Безгрешни хора няма на света!
Тази нощ, сипвай! Тази нощ няма да спра!
Цяла нощ – сипвай! И бутилките не брой сега!

Scroll to Top