Антибиотика – Назад, назад моме Калино

Назад, назад моме Калино
Не мой да одиш подир мен
Че у назе има гора висока
Не ке можеш да я преминеш
Че уназе има гора висока
Не ке можеш да я преминеш

Ке се престоря на сокол-пиле
И пак при тебе ке дойда
Гора ке прелитна, пак при тебе ке дойда
Вечно твоя ке бида
Гора ке прелитна, пак при тебе ке дойда
Вечно твоя ке бида

(моме Калино)
(моме Калино)

Ке се престоря на чума черна
И пак при тебе ке дойда
Жена ке уморам, дечиня ке гледам
Вечно твоя ке бида
Жена ке уморам, дечиня ке гледам
Вечно твоя ке бида

Вечно твоя ке бида.

Scroll to Top