Атлас – Най

Защо повярвах във теб?Имах нежност, но само за нощ,ти прошепна – ще бъде добре.Сам не знам защо не казах “Не”.Не знам защо не спрях.Няма място във мойто сърце.Как исках твоя смях,сам не знам защо не казах “Не”.Най-кратката нощ, когато валяха звезди.(над твойто лице)Най-кратката нощ, когато не казах “Не”.Любов – илюзия,сладка грешка, но само за нощ.Как исках твоя смях,знам сега защо не казах “Не”.Най-кратката нощ, когато валяха звезди.(над твойто лице)Най-кратката нощ, когато не казах “Не”.Най-дългия ден,във който нямах твойте ръце,безмълвен, по-рано не казах “Не”.Най-кратката нощ, когато валяха звезди.(над твойто лице)Най-кратката нощ, когато не казах “Не”.

Scroll to Top