Ax Dain – Защо си толкоз

Първи рап:…

Пр: (народно)
Защо си толкоз моме хубава
защо си толкоз моме гиздава!
Българска майка тебе раждала
българска майка тебе гледала!

Втори рап:…

Пр: (народно)
Защо си толкоз моме хубава
защо си толкоз моме гиздава!
Българска майка тебе раждала
българска майка тебе гледала!

Scroll to Top