Бинка Добрева – Гергана, пиле шарено

Видиш ли долу в полетотам било село БисерчаТам се родила, живяламамина, мила ГерганаГергана, пиле шарено, мари,Гергана, кротко агънце/2Гергана още Николадвамата лика-прилика,двамата млади-зелени,един за други родениГергана, пиле шарено, мари,Гергана, кротко агънце/2Рано ранила Гергана,та си на извор отивавезир пред чадър седешеи на Гергана продума.Гергана, пиле шарено, мари,Гергана, кротко агънце/2-Я хаз теб, бяла българко,на Стамбол да та заведа-Стамбол не е, аго, за мене,тука дето съм родена.Гергана, пиле шарено, мари,Гергана, кротко агънце/2Смая са везир с Гергана,пусна момата свободна,после за помен поръчаизвора чешма да стане.Гергана, пиле шарено, мари,Гергана, кротко агънце/2

Scroll to Top