Борис Дали и Преслава – Правено е с друг

Борис Дали:С ръце ти закривам очите, кой е тук познай!Кой от 0 така те обича чак до + безкрай ..Преслава:Кой на пръсти постоянно ме повдига да целувам пак?И ако въздуха от теб не ми достига.. Заедно: Как да ми стигнеш, как?Припев:Правено е вече с друг, но всичко тук с тебе колко е различно… Казвал го е някой друг, но в моите устни вярно е!Правено е вече с друг, но нищо тук на други чувства не прилича…Имал те е някой друг, но не и както имам теб!Борис Дали:И ето пак, че с тебе сме сами! Има за целуване, желаеш ти!Има за докосване, телата чакат! Други подходящи, ако виждаш ти!Аз не виждам и няма да има други зная!Преслава:С косите закривам лицето, ще те скрия тук!Ще те сложа дълбоко в сърцето, там не пускам друг…Борис Дали:Покажи ми до къде ще ме обичаш, аз и по натам!Заедно:И заведи ме накъде си поискаш, нека сега не знам!Припев:Правено е вече с друг, но всичко тук с тебе колко е различно… Казвал го е някой друг, но в моите устни вярно е!Правено е вече с друг, но нищо тук на други чувства не прилича…Имал те е някой друг, но не и както имам теб! х2

Scroll to Top