Цветелина Янева – Неда ходи

Неда ходи, Неда ходи, Неда ходи, пременена,пременена Неда за вода студена.Неда ходи, Неда ходи, Неда ходи, пременена,пременена Неда за вода студена.Недей ходи, Недо, недей ходи, Недо,за вода студена – студена, ледена.Недей ходи, Недо, недей ходи, Недо,за вода студена – студена, ледена,ледена, студена, студена, леденаледена, студена, студена, леденаледена, студена, студена, леденаледена, студена, студена, ледена.А след нея, а след нея, а след нея Георги тичаТой след нея тича, мила я нарича.А след нея, а след нея, а след нея Георги тичаТой след нея тича, мила я нарича.Недей ходи, Недо, недей ходи, Недо,за вода студена – студена, ледена.Недей ходи, Недо, недей ходи, Недо,за вода студена – студена, ледена,ледена, студена, студена, леденаледена, студена, студена, леденаледена, студена, студена, леденаледена, студена, студена, ледена.Двама луди, двама млади като гълъби се гонят,от любов изгарят, дребни сълзи ронят.Двама луди, двама млади като гълъби се гонят,от любов изгарят, дребни сълзи ронят.Недей ходи, Недо, недей ходи, Недо,за вода студена – студена, ледена.Недей ходи, Недо, недей ходи, Недо,за вода студена – студена, ледена,ледена, студена, студена, леденаледена, студена, студена, леденаледена, студена, студена, леденаледена, студена, студена, ледена.

Scroll to Top