Десислава Добрева и Куку Бенд – Лудо младо

Лудо младо сън засънило,
на ръчица белай момина.
А мома се чудом чуди,
милно и е да го буди –
драго и е да го гледа.

Па му рекла: Съм те жалилa
Ставай, лудо, че е ранина.
Милно ми е да те будя,
ала слънце веке иде,
ала слънце ке ни види.

Лудо младо проговорило:
Как да стана, малкай момеле?
Как да стана, мило либе?
Като нямам веке сила,
като ти си я изпила.

Scroll to Top