Dessita, Галин – S.O.S

На този ден преди година
тръгнах си и те съсипах,
как можах да го направя
бях глупак да си отида.

Че те мразя пуснах слух,
а така да те обичам,
как ми бръкна ти отляво тук
иде ми да викам.

[Припев:]
Ало, ало, ало – S.O.S, S.O.S,
спешно ми трябва сърце да си купя,
не, не заслужаваш SMS, нито ред,
заради тебе с бутилка се будя.
Ало, ало, ало – S.O.S, S.O.S,
кажете любов от къде да си купя,
след тебе режа всичко мъжко наред,
кажи ми след тебе как да се влюбя.

Бързо живеех, грабех с шепи,
била си ми всичко, но късно се сетих
още да искам – тебе загубих,
вече не зная как да се влюбя.

По нашите места отивам
само пак да си те видя,
най-добре с теб ми беше,
но в пороци се убивах.

Твоите ризи нежно сгъвах
за други да ги мачкат нощем,
вечерях и не питай как преглъщах,
че в три те няма още.

[Припев:]
Ало, ало, ало – S.O.S, S.O.S,
спешно ми трябва сърце да си купя,
не, не заслужаваш SMS, нито ред,
заради тебе с бутилка се будя.
Ало, ало, ало – S.O.S, S.O.S,
кажете любов от къде да си купя,
след тебе режа всичко мъжко наред,
кажи ми след тебе как да се влюбя.

Бързо живеех, грабех с шепи,
била си ми всичко, но късно се сетих
още да искам – тебе загубих,
вече не зная как да се влюбя.

[Припев]

Спомена за тебе пазя,
не е белег, а вечна рана,
ти, ти в душата яма,
така те искам, но теб те няма.

Как да се влюбя, как да се влюбя,
как да се влюбя, как да се влюбя?

Scroll to Top