Детски Песнички – Де Е България ( Питат Ли Ме Де Е Зората )

Питат ли ме де зоратаме огряла първи път,питат ли ме де земята,що най-любя на светът.Тамо, аз ще отговоря,де се белий Дунав лей,де от изток Черно моресе бунтува и светлей;тамо, де се възвишавагорда Стара планина,де Марица тихо шаваиз тракийска равнина,там, де Вардар през полятамътен лей се и шуми,де на Рила грей главатаи при Охридски вълни.Там, де днес е зла неволя,де народа й мъченик,дето плачат и се молятсе на същият язик.Там роден съм! Там деди миднес почиват под земля,там гърмяло тяхно имев мир и в бранните поля.До чукарите Карпатские стигнала тяхна власти стените Цариградскитреперали са тогаз.Вижте Търново, Преслава-тие жални съсипни:на преминалата славапаметници са они!Българио, драга, мила,земля пълна с добрини,земля, що си ме кърмила,моят поклон приемни!Любя твоите балкани,твойте реки и гори,твойте весели поляни,де бог всичко наспори;твойте мъки и страданья,твойта славна старина,твойте възпоминанья,твойта светла бъднина.Дето ази и да трая -за теб мисля и горя,в теб родих се и желаяв теб свободен да умра

Scroll to Top