Детски Песнички – Къде остана детството?

Къде ми са детските книжки,кажи ми мой прашен сандък?Закусиха сивите мишкис вълшебните букви – язък!Къде ми е класната стая,къде е коравият чин,а, б, в, тире, запетая,забравих ги вече – амин!А днес моят собствен наследникизвършва геройски бели.Не съм се изгубил безследнощом той ме повтаря, нали?А днес моят собствен наследникизвършва геройски бели.Не съм се изгубил безследнощом той ме повтаря, нали?Къде е момчешката дързост,след мене защо не върви,отминаха стъпките бързии ехо не чувам, уви.Къде ли се водят войнитеза мойте наивни мечти,дали пък не са ми сърдити,че съм ги отрекъл почти?А днес моят собствен наследникизвършва геройски бели.Не съм се изгубил безследнощом той ме повтаря, нали?А днес моят собствен наследникизвършва геройски бели.Не съм се изгубил безследнощом той ме повтаря, нали?Щом той ме повтаря, дали?

Scroll to Top