Детски Песнички – Пролет здравей

Свърши се зимата,пролет здравей. /3Припка рекичката,весело пей. /2Слънце усмихва се,облак роси. /3Веят тополитежълти коси. /2Вика при вадатащърк дългокрак. /3Жаби срещнете ме,гост съм ви пак. /2Де са хористите,бързайте тук. /3Песни донесъл съм,песни от юг. /2Скокнаха жабите,всяка лудей. /3Свърши се зимата,пролет здравей. /2

Scroll to Top