Диана Експрес (Diana Ekspres) – Душа

Този град безсъненбез печал ни пръсна.Всичко нежно,всичко грешномежду нас виновно оглуша.Само ти останав мен като камбанада звъниш след удара, душа.В този град бездънентвоят вик потъна.Колко мъдро,колко подлов паметта си всякой вкамени.Но защо останатаз душа камбанадо смъртта под всеки ударв мен да звъни.В този град бездънентвоят вик потъна.Колко мъдро,колко подлов паметта си всякой вкамени.Но защо останатаз душа камбанадо смъртта под всеки ударв мен да звъни.Но защо останатаз душа камбанадо смъртта под всеки ударв мен да звъни.

Scroll to Top