Diddy – Kato Men

Не желая .. да се шлая.Да се смея… и да пея..Да живея .. като мен.И да хапна… малко сладкоЗа диети.. зная малко.Аз живеееяя… като мен.Искаш да живееш като мен.. ( като мен )без да се лишаваш нито денн.. ( нито ден )Искаш да си хапваш сладко.. но ти се държиш хлапашко..СЛАДКО – няма да ти дам. ( да ти дам)Вече зная.. да играя..Ще посмея .. да закаснея..Ще живеея.. като мен :)Ти пак искашш.. да не виждаш.Тези мисли.. много чисти.Не живеееш … като мен.Искаш да живееш като мен.. като мен.без да се лишаваш .. всеки ден ( всеки ден )Искаш да си хапваш сладко.. но ти се държиш хлапашко..СЛАДКО- няма да ти дам. ( да ти дам )И пак хапвам сладко.. мисля ли за теб по-малко ?Махам те с монтаж в живота , искам да съм аз/Искаш да живееш като мен.. без да се лишаваш нито ден.Искаш да си хапваш сладко.. но ти се държиш като хлапашко х2СЛАДКО- няма да ти дам

Scroll to Top