Дует Ритон – Пиратски Кораб

Стара оръфана карта,кожен изтъркан калъф,счупен бинокъл и чанта,дневник белязан със кръст.В прашен сандък на тавана,детството някой е скрил,сякаш далечен прадядо,морски разбойник е бил.Само компасът го няма,господи кой го е взел,сигурно призрачен кораб,детството ни е отнел.Пред нас пиратски кораб носи се в моретои черен флаг далечен спомен пак развя.Разливат ром пиратите и се люлеяти този път се връщат живи у дома.Сега стоим прегърнати сами на кея,брегът е пуст и само гларуси пищят.Дали ще мине онзи кораб да ни вземе,поне за малко да си върнем младостта.

Scroll to Top