Дъвка – Дъвчи ми дъвката

Дъвчи ми дъвката .. дъвка, дъвка, дъвката .. Прави балончета – лонче лонче лончета !Дъвчи ми дъвката .. дъвка, дъвка, дъвката .. Ко речи ? Прави балончета – лонче лонче лончета !Дъвчи ми дъвката .. дъвка, дъвка, дъвката .. Прави балончета – лонче лонче лончета !Дъвчи ми дъвката .. дъвка, дъвка, дъвката .. Ко речи ? Прави балончета – лонче лонче лончета !

Scroll to Top