Екстра Нина – Черешко чьорна и китко зелена

Черешко чьорна, вишничко,
пролет през тува га минох.

Ти беше цветя цветила,
пък рожба не родила.

Китко зелена, кравена, сега ми ставаш китко льо,
сега ми ставаш китко льо, осемнадесет години.

Как си та прашам, заливам и вечеро та покривам,
и вечеро та покривам, с копринена корпица.

С копринена корпица, с аленото милинче,
седнах да ти го оставям, най мойна сестра по-малка.

Я да та прашам за риба и вечер да та покривам,
и вечер да та покривам, с копринена корпица.

Scroll to Top