Екстра Нина – Сая съм вечер сама самичка

Сая съм вечер сама самичка,
ти ела аго Сюлмане, ти ела, ела.(х2)

Свари ли ми щеш ворна кафица
да дойда бела Жамлице, да дойда, да дойда?(х2)

Сварела съм ти, пак ще ти сваря,
ти ела аго Сюлмане, ти ела, ела.(х2)

Постла ли ми щеш мечка дюшечка,
да дойда бела Жамлице, да дойда, да дойда?(х2)

Постилала съм, пак ще ти постлам,
ти ела аго Сюлмане, ти ела, ела.(х2)

Легна ли ми щеш на десна рока,
да дойда бела Жамлице, да дойда, да дойда?(х2)

Легала съм ти, пак ще ти легна,
ти ела аго Сюлмане, ти ела, ела.(х2)

Scroll to Top