Екстра Нина – Стани, стани Тодоре

Стани, стани Тодоре, на нива да идеш,(x2)
сляпа ли си мари, че цървули нямам?(x2)

Стани, стани Тодоре, цървули намерих,(x2)
сляпа ли си мари, че каруца нямам?(x2)

Стани, стани Тодоре, на нива да идем,(x2)
сляпа ли си мари, че волове нямам?(x2)

Стани, стани Тодоре, волове намерих,(x2)
сляпа ли си мари, че копраля нямам?(x2)

Стани, стани Тодоре, на лозе да идем,(x2)
сляпа ли си мари, че мотика нямам?(x2)

Стани, стани Тодоре, мотика намерих,(x2)
глуха ли си мари, че няма да дойда?(x2)

Стани, стани Тодоре, булки се продават,(x2)
пита ли ги мари колко ги дават?(x2)

Всяка булка хубава за кило алтъни,(x2)
дали пък ще има без пари за мене?(x2)

Scroll to Top