Елица Наумова – Да те имам

Ти си следа останала от съня,към тебе бягам сама.Ти за мен си леда,зная колко си студен,но те искам за мен!С ледени ръце докосвай ме,имаш нужда от пожара в моето сърце.Щом потъна в твоите очи,ще разбия леда,всичко от мене вземи!И да си студен,искам те за мен,за да се спася -теб да стигна,да те имам! Да,ще приближа от товане ме е страх,аз вече избрах…Имаш моя ден,даже да си болка,нека си за мен!С ледени ръце докосвай ме,имаш нужда от пожара в моето сърце.Щом потъна в твоите очи,ще разбия леда,всичко от мене вземи!И да си студен,искам те за мен,за да се спася -теб да стигна,да те имам! СТУДЕН ДА СИ,ТЕБ ИСКАМ,ТЕБ ТЪРСЯ,ТЕБ СТИГАМ – ДА ТЕ ИМАМ…Всичко от мене вземи…И да си студен,искам те за мен,за да се спася -теб да стигна,да те имам!

Scroll to Top