Епизод – Каменно сърце

Каменно сърце в гърдите ти тупти,машина си, а не човек.Чудна красота съдбата ти дари,отвътре хлад и празнота.Леден мраз стаен в красивите очи,потъвам щом погледна в тях.Който те допря аз миг се вледени,студена си като кристал.Дали да не реша, леда да разтопяи огън да разпаля в твоята душа.Вкусен поглед наглед, отхапеш ли,горчи, кого ли ти не заблуди?!Хиляди сърца в живота си разби,на самота осъди ги.Страсти будиш ти в човешките души,а след това ограбваш ги.Влюбени са в теб, но чувства нямаш ти,поне веднъж не трепна ли?Блясък и разкош изпълват дните ти,какво можа да разбереш?Идва старостта, какво ще правиш ти?Какво със теб ще отнесеш?

Scroll to Top