Епизод – На Оня Свят

Почива тука мъченик,сразен от бога Купидон;един нещастен ученикна име Франсоа Вийон.Затуй, че нямаше подслон,но с вас на маса с часоведелеше хляб и небосклон,опявайте го в стихове:”Дай, боже, да почива в мири даже на блаженства в трапа!Той приживе на длъж и ширдо голо стриган като ряпа;чумосван бе като вампир;на бедността преглътнал хапа…Дай, боже, да почива в мири даже да блаженствав трапа!”С тояга бит и на синджир(та задникът му чак се скапа!)и просто пукна най-подир,за милост той не щя да драпа.Затуй, че нямаше подслон,но с вас на маса с часоведелше хляб и небосклон,опявайте го в стихове…

Scroll to Top