Епизод – Свободен

Жена ми мъртва е. Свободен!Ще пия вече ден и нощ.Треперех, върнал се без грош,от виковете й прободен.Вдън кладенеца, пълен с мрак,я блъснах и да не изскочи -нахвърлях камъни и плочи.Ще я забравя – няма как!Гори от жажда мойто тялои тъй, ще пия отсега,че виното – не е шега! -Догоре гроба би заляло.Свободен.Жена ми мъртва е. Свободен!Ще пия вече ден и нощ.Треперех, върнал се без грош,от виковете й прободен.Сега съм вече сам, на воля!Без угризения, без страх,накрая в уличната прахкато мъртвец ще се строполя.Свободен!…

Scroll to Top