Георги Станчев – Тихо вятърът тича

Тихо вятърът тича и небето е яснос оформено обла луна.Мое малко момиче, ти си вече порасналоти си станало малка жена.Аз разбирам това, аз го чувствам с устнив тази важна решителна нощ.Във, която не искам нито миг да те пуснаи за първи път съм толкова лош.Тихо, тихо вятърът тичаи небето, небето е ясно.Мое малко момиче, ти си вече порасналоти си станало малка жена.И за първи път страшните тайни се срутват,като празни стени отведнъжи е толкова страшно и е толкова хубавоче съм силен и чист, че съм мъж.Тихо, тихо вятърът тичаи небето, небето е ясно.Мое малко момиче, ти си вече порасналоти си станало малка жена.

Scroll to Top