Годжи – Празна стая

Празна стая със отворена врата и сякаш влизат за ръка, тъга и самота..Празна стая, огледалото от лед пита празното в очите ми защо не съм със теб?Ти остави тук тишина и студ, но аз съм с друга мила.. ти си вече с друг.Жив съм и след теб, но не питай как,не питай..мразя си очите,че те виждат пак.Празна стая, гледам пустото легло, дето правихме любов,след теб ще спи само.Празна стая, със стени от тишина, те са чували мечтите ни защо мълчат сега?Ти остави тук тишина и студ, но аз съм сдруга мила.. ти си вече с друг.Жив съм и след теб, но не питай как,не питай..мразя си очите,че те виждат пак.(х2)

Scroll to Top