Графа – Оставяш следи

Провокираш съвестта ми щом те погледна.Използваш слабостта, че силно привличаш ме.Съблазняваш личността ми без нито дума.Ти предизвикваш желание.Нищо няма да те спре да стигнеш до мен.Пренебрегваш всеки опит да кажа – “Не”.Нищо няма да те спре да стигнеш до мен.Без глас управляваш ме.Оставяш следи по тялото ми, като капки парфюм се впиваш в кожата ми.Оставяш следи по тялото ми, като капки парфюм се впиваш в кожата ми.Оставяш следи …Изтриваш паметта ми, щом ме докоснеш.Фантазираш си неща, които да правиш с мен.Блокираш паметта ми само със поглед.Ти предизвикваш желание.Нищо няма да те спре да стигнеш до мен.Пренебрегваш всеки опит да кажа – “Не”.Нищо няма да те спре да стигнеш до мен.Без глас управляваш ме.Оставяш следи по тялото ми, като капки парфюм се впиваш в кожата ми.Оставяш следи по тялото ми, като капки парфюм се впиваш в кожата ми.Оставяш следи …Нищо няма да те спре да стигнеш до мен.Пренебрегваш всеки опит да кажа – “Не”.Нищо няма да те спре да стигнеш до мен.Без глас управляваш ме.Оставяш следи по тялото ми, като капки парфюм се впиваш в кожата ми.Оставяш следи по тялото ми, като капки парфюм се впиваш в кожата ми.Оставяш следи … По тялото ми …Оставяш следи … По тялото ми …

Scroll to Top