Христина Ивановска – Пловдив

1.Колко дълго,тъй гордо и смелотук велик ти за мен си стоялКолко века ти тука живял си?Колко мъка ти тука видял си?Много древни народи живяли,вплели танци и песни в теб.Всички днес в сърцето те носимти си град на света най-велик.Всички днес в сърцето те носимти си град на света най-велик.[Припев]Имаш много имена,ти най-стар си на света.Бог частица е дарил.Тебе първи сътворил.Пловдив стар и Пловдив млад,най-красив,най-мил си на света.Днес скромен и древен и мъдър,ти пак стоиш в равнината.Тракийското слънце те галии нежно целува реката.2.Траки стари и римляни знатнипостройли светилища тук.Изградили арени,театрина прекрасната древна земя.Твоите древни вековни тепетас теб на стража стояли са тук.През години,войни и пожарии с много истории стари.През години,войни и пожарии с много истории стари.[Припев]

Scroll to Top