Христина Ивановска – Свети Никола Чудотворец

1.Бог света на две поделя,с ясна негова повеля,на Свети Никола,Бог е отредил.Океани и морета,ветрове и урагани,смел и силен повелител Бог ни е дарил.Океани и морета,ветрове и ураганисмел и силен чудотворец Бог ни е дарил.2.Ветровете щом бушувати морето се вълнувана Свети Никола Бог е отредилс чудна сила да ги спираи моряци да спасявасмел и силен повелител Бог ни е дарил.С чудна сила да ги спираи моряци да спасяваСмел и силен чудотворец Бог ни е дарил.3.От морето и водатагледа ни свети Никола,с обич бди над всички хора той.Щом морето се бунтував златен кораб той пътува.Смел и силен повелител Бог ни е дарил.Щом морето се бунтував златен кораб той пътува.Смел и силен чудотворец Бог ни е дарил.Смел и силен чудотворец Бог ни е дарил.

Scroll to Top