Христина Ивановска – Учителко любима

Учителко любима1.Учителка любима ти ми стана,когато станах в пети клас.Търпелива, нежна и засмянапредаваше уроците ми в час.Учителко любима ти ми стана,когато станах в пети клас.Търпелива,нежна и засмянапредаваше уроците ми с час.Припев:И нова песен аз написахи на вас я посветих.Аз много, много ви обичамучителко любима Благодаря!2. Легенди ние с вас четяхмеза митове говорихме си с вас.Граматика,глаголи и представкии много синоними и наставки.Легенди ние с вас четяхмеза митове говорихме си с вас.Граматика,глаголи и представкии много синоними и наставки.Припев:И нова песен аз написахи на вас я посветих.Аз много, много ви обичамучителко любима Благодаря!И нова песен аз написахи на вас я посветих.Аз много, много ви обичамучителко любима Благодаря!

Scroll to Top