Иван Дяков – Кате Кате

Кате Кате, Кате Катерино(2)Кате, Кате, Кате Катерино (х2)Кате Катерино.Кат се жиниш, Кате мен да вземиш. (х2)Кате мен да вземиш.Да не вземиш, Кате даскалчето,даскалчето, Кате къща нема, Кате къща нема!Ке те кара от село на село,ке те лаят, Кате кучинята, Кате кучинята!

Scroll to Top