Ивелина Колева – Черна кокошка

Заколи ми мъжо черна кокошка, ах, мъжо болна съм.(x2)
А-а, о-о, ах, мъжо болна съм, да, да, не, не, ах, мъжо болна съм.

Наточи ми мъжо тригодишно вино, ах, мъжо болна съм.(x2)
А-а, о-о, ах, мъжо болна съм, да, да, не, не, ах, мъжо болна съм.

Омеси ми мъжо бяла погача, ах, мъжо болна съм.(x2)
А-а, о-о, ах, мъжо болна съм, да, да, не, не, ах, мъжо болна съм.

Леле като гледам чуждите мъже, ах, мъжо здрава съм.(x2)
А-а, о-о, ах, мъжо здрава съм, да, да, не, не, ах, мъжо здрава съм.

Леле като хвана дрянова тoяга, ах, жено болна ли?(x2)
А-а, о-о, ах, жено болна ли? Да, да, не, не, ах, жено болна ли?

Scroll to Top