Ивелина Колева – Продава се хубава Яна

Продава се хубава Яна на селската чаршия,
че и се нейно любе разсърдил, разсърдил, още налюти.

Откак Яна булка пристана, от тогаз славей не пее,
дал си ми любе Яно проклета, бил си ми Яно злочеста.

Яна на Георги дума продума, вкъщи се любе прибери,
дали ща любе пари посрещна, или ще ти пари продума.

Scroll to Top