Юнона – Тръгна Желка

Тръгна Желка на оране, дамбара, думбара-думбаба,
на оране, на копане, дамбара, думбара-думбаба.(x2)

Насреща й Ежко Бежко, дамбара, думбара-думбаба,
Ежко Бежко, таралежко, дамбара, думбара-думбаба.(x2)

Преметна я, пресукна я, дамбара, думбара-думбаба,
пресукна я, целуна я, дамбара, думбара-думбаба.(x2)

Тръгна Желка да се жали, дамбара, думбара-думбаба,
да се жали на кадия, дамбара, думбара-думбаба.(x2)

А кадия тъй й рече, дамбара, думбара-думбаба:
“Ерген си е право му е! Дамбара, думбара-думбаба.(x2)

Ерген си е право му е! Дамбара, думбара-думбаба.
Ти си мома, стой си дома.” Дамбара, думбара-думбаба.(x2)

Scroll to Top