Kingsize – Ragga Gazz

Искам да те ритам,да ти бласкам главата в стенатащото ми отрадна, копеле, торбата с треватак’во ти луд ли си беПрипръшя ми дъскататова за мен е все едно да ми вземеш хляба от устата, от устатакажи ми после как няма да искамда те ритам в главата, в главатазнаеш ли как съм си гледал аз треватазнаеш ли как ще ставам всяка сутрин без да пушапитал ли си Мр. Бенгал как ще си пуска душаташест месеца ще те ритам в баджата усранащото точно толкова съм ходил с маркуча и с кранамамка ти мръсна, бягай наделечне ми трябва армия зад менне ми трябват хора за те смачкамкато гъба отровна на двораможеш да спечелиш срещу нас десет воини пореднино не можеш да спечелиш войната за треватащото не знаеш какво ми става вътре в главатаискам да ти кажа луд съмзнаеш ли ти бе, какво ми става всеки път когато не съм добре[припев х2]Уаау Бенгал а беше споменал, по пътя в колите мазоли въртялвъртял бил, но свой човек извъртях бил,свой брат преебал, нагъл катил бил!Тръгна да бяга, нагъл катил билторбата носи да бягаот Бисолини решилБенгалино носи торбатабум Бисолини главатабягаш след мене, пискаш де отиде треватанедей пали тръбата, пичпътува торбата, торба пич, пътураБенгал, следва лунатаокей луната, пич, слез на земятана сигнал кратък Бенгал пак получи главатаглава получи, сигнали, кеч,гадни баталигад, големи сандалифул с големи каналичакай, тръгнах да бяга, пичторбата бягалабягал масур би искал бенгал-нагъла?Не можеш да ме видишне можеш да ме спрешне можеш да предвидиш на къде съм тръгнал, келешокей луната вече мокри кракаталуната цяла вече, гони билна главата[припев x2]

Scroll to Top