Кирил Атанасов, Ивета Костова и Радко Петков – Море пиле

Море пиле, славей пиле, я запей ми песничица,(x2)
да се чуе надалеко, надалеко, преко Вардар.(x2)

Преко Вардар до Велешко, от Велешко до Прилепско,(x2)
от Прилепско до Крушово, от Крушово зад кория.(x2)

Там се бие славен юнак, славен юнак Питу Гули,(x2)
ой ви вази, крушовчани, що сте толко натажени?(x2)

Натажени, нажалени, со куките изгорени,(x2)
со куките изгорени, со топови преорани.(x2)

Scroll to Top