Лили Иванова – Ако ме забравиш

Аз от никого не скрихсвоята любов към теб.С птици и цветятайно от теб я споделих:с огненото слънце, с безбройните звезди,с ясната луна, с вятъра дори.Исках да превърнав дом за нашата обичтози свят голям.Припев:Мен и любовта ми забравиш ли тивятъра край теб с моя глас да шептиплахите звезди с блясък нежен и чисттихо да напомнят за моите очи;слънцето за моето горещо сърце,а луната ясна за моето лице-всичко да ти спомня за мен,моя любов.И където и да си в този свят голям,споменът за мен вечно край тебе да върви.Огненото слънце и безбройните звезди,ясната луна, вятъра дори-всичко покрай тебе да ти спомня за мен и за любовта.Припев:

Scroll to Top