Лили Иванова – за тебе бях [кавър]

Помниш ли моите сънища,в тях ти откриваше пътища.А любовта в този океан с мойта нежна длан можех да ти дамПрипев:За тебе бяхлунен лъч в уханен мрак, блясъка на звезден прах,шепот на един монах.За тебе бях смисъла на всеки ден, днес съм вече дъх студен,ти остана стар рефрен.Помниш ли срещите парещинежни въздишки отронващи.А любовта тя дойде сама,само миг поспря после отлетяПрипев:За тебе бях лунен лъч в уханен мрак,блясака на звезден прах,шепот на един монах.За тебе бях смисала на всеки ден,днес съм вече дъх студен,ти остана стар рефрен.Помниш ли моите сънища…

Scroll to Top