Милко Калайджиев и Диляна Динева – Мома Ирина

Похвали се мома Ирина сред моми и момци на хоро,(x2)
аз съм си мома хубава, хубава мома, гиздава.(x2)

Е-ей, хубава мома, гиздава,
е-ей, хубава мома, работна.

Очите и са череши, снагата тънка топола,(x2)
на хоро първа заиграва, на поле първа зажарва.(x2)

Е-ей, на хоро първа заиграва,
е-ей, на поле първа зажарва.

От де я зачу Никола, алено конче въз една,(x2)
че и открадна китката и й полюби лицето.(x2)

Е-ей, че и открадна китката,
е-ей, и й полюби лицето.

Scroll to Top