Mini 88 – Свиркам си с уста

Искам аз да пея и да повтарям на-на-на,
искам да играя и да лудувай ей така.
Ти запей с мене, с мене, с мене, ах, каква игра,
аз танцувам с тебе, тебе, тебе, диво се въртя.

Пея, пея, пея и свиркам си с уста,
всички да започнем дива слънчева игра.
Ти запей с мене, с мене, с мене, ах, каква игра,
аз танцувам с тебе, тебе, тебе, диво се въртя.

Искам аз да пея и да повтарям на-на-на,
искам да живея, да просто ей така.
Ти запей с мене, с мене, с мене, ах, каква игра,
аз танцувам с тебе, тебе, тебе, диво се въртя.

Пея, пея, пея и свиркам си с уста,
ето че се сбъдна, дай моята мечта.
Ти запей с мене, с мене, с мене, ах, каква игра,
аз танцувам с тебе, тебе, тебе, диво се въртя.

Scroll to Top