МЛЪК! – МЛЪК!

Време е да млъкнеш, всичко да преглътнеш
Млък! Млък! Млък! Млък! Млък!
Слушай, изпълнявай не разсъждавай
Просто замълчи, човече, просто замълчи
Нямаш ли какво да кажеш просто замълчи
Писна ми от празни думи и тъпи лъжи
Просто замълчи, човече, просто замълчи

Scroll to Top