МЛЪК! – Разкарай се

Пътят през нощта, Пътят през мъгла
Пътят през лъжа, През живота и света
Пътят е пред мен, Пътят е зад мен
Пътят е във мен, Пътят е навсякъде
Махай се от пътя ми! Разкарай се от пътя ми!
Пътят към дома, Пътят към деня
Пътят към смъртта, Пътят е наистина
Пътят е любов, Пътят е и зов
Пътят ми е гроб, Пътят е и нов живот
Махай се от пътя ми! Разкарай се от пътя ми!

Scroll to Top