Невена Цонева – Гледай как се прави

Сар цикне рома бут мангав тут,
ту да тору манге на дястут,
Акана, ме ка мерав
туке чайе ме бут ка ровав.

Както те обичам ще те открадна
ако не мога ще те убия!
Сар роме мангав тут ме ка лав тут,
и наши ка лавтут ка мударв тут

Както те обичам ще те открадна!

Scroll to Top