Николай Славеев – Де са е чуло, видело

Де са е чуло и видело
син баща вързан да кара / 2
да кара да го продава.

Вървели колко вървели
стигнали гора зелена,
нашли вода студена,
нашли сенка дебела.

Баща си на сина думаше:
Отпусни, синко, синджира
водица да съ напия
по-множко килца да стана.

По-множко килца да стана,
по-скъпо да ма продадеш.
По-множко пари да земеш,
децата да си изгледаш.

Децата да си изгледаш,
и тебе вързан да карат.
И тебе вързан да карат,
да карат да та продават.

Scroll to Top