Николай Славеев – Ние сме миньори

В планинските недра…В студа на шахтите,кристалите, където мрака борят…Подпорите в забоя са ни стряхата…Това работим…Ние сме миньори!…Прожекторът на каската е слънцето… Галериите – сините простори…Небето – рудата над нас, откъртена… Това работим…Ние сме миньори!…Понякога оставаме в тунелите… И само споменът с тъмата спори -От лудите ли сме или от смелите?!Това работим…Ние сме миньори!…Миньори сме…Ние сме миньори… С ръце мазолести и неуморни…Владетели на земните трезори.Миньори сме… Просто сме миньори…

Scroll to Top