Николай Славеев – Роженскийот манастир

Там на тихата поляна,в Роженския манастир,в славен гроб почива Яне,мъжка рожба на Пирин. (2)Припев:Пирине! Майко! Пирине!Запей песна надлъж и нашир,как Сандански е загинална Папазчаир!(2)И на гроба ясно пише,наредено ред по ред:”Докато човека дишада върви напред, напред!”(2)Припев:Пирине! Майко! Пирине!Запей песна надлъж и нашир,как Сандански е загинална Папазчаир!(2)И отхвърлил всяко робствов тъмнината да гори,а от огъня високода се пръскат рой искри.Припев:Пирине! Майко! Пирине!Запей песна надлъж и нашир,как Сандански е загинална Папазчаир!Там на тихата полянав Роженския манастир,следва ден возкръсва Яне -царот на Ирин-Пирин.(2)Припев:Пирине! Майко! Пирине!Запей песна надлъж и нашир,как Сандански е загинална Папазчаир!(2)

Scroll to Top