Патриотични песни – Край Босфора(Цар Симеон)

Край босфора шум се вдига,лъскат саби, щитова. /2Ето Симеон пристига,воеводи си зове. /2Съберете се войводи,храбри орляци безброй. /2Много войски и народиусмири ги меча твой. /2В Царигратските палати,разтрепера се Роман. /2Праща дарове богатив Симеоновия стан. /2- Неща дарове и злато -гордо викна Симеон. /2- Мойто царство е богато,златен е и моя трон. /2Сам Роман да се представи,нека той да проси мир. /2Нека поклон ми направи,па ще видим по подир. /2

Scroll to Top