– Песен за снежинката

Спи земята почерняла,спи и зимен сън сънува!А снежинка нежна,бялавзе над нея да танцува!А,а,а,а,а,а,а,а!Завартя се сам самичканад еловата горичка!Спря се на една шишарка,затъгува за другарка!А,а,а,а,а,а,а,а!Малки облаци извиха,над еличката се сбраха!Зашумя гората тиха,рой снежинки заваляха!А,а,а,а,а,а,,а,а!

Scroll to Top