Поли Генова – Две

♫ Две.. ♫ ♫ Две.. ♫♫ Две.. ♫ ♫ Две.. ♫♫ Слънчеви дни ♫♫ Залези и две ♫ ♫ Нежни очи. ♫ ♫ Бавно пронизват ме. ♫ ♫ Кога ? Коя си сълза ? ♫♫ От двете страни. ♫♫ Една за мене си , на две разделена. ♫♫ Две очи, две сълзи . ♫♫ Отворени врати. ♫♫ Пак небе , гледам напред. ♫♫ И няма нищо в мен. ♫ ♫ В мен остани. ♫♫ Скрита в сърцето ми. ♫♫ Обичам с теб. ♫♫ Тайно прошепвам ” Остани “. ♫ ♫ Кога ? Коя си сълза ? ♫♫ От двете страни. ♫ ♫ Една за мене си ! ♫♫ На две разделена. ♫ ♫ Две очи ♫ ♫ Две сълзи ♫♫ Отворени врати. ♫♫ Пак небе , гледам напред . ♫♫ И няма нищо в мен. ♫♫ Думите знам молитва без път . ♫ ♫ И обич навсякъде само тя. ♫♫ Окривам любов, деня не е нов. ♫♫ И морски вълни. ♫♫ Две нежни ръце събират стъкла. ♫ ♫ В земята се врязват и виждат. ♫♫ Мечта свобода , стоя на ръба, и зная остава ми само ! ♫♫ Две очи (очии) ♫ ♫ Две СЪЛЗИ ♫♫ Отворени врати. ♫♫ Пак небе , гледам напред. ♫♫ И няма нищо в мен. ♫ ♫ Няма нищо в мен ! ♫ ♫ Нищо в мен … ♫ ♫ В мен остани ! ♫ ♫ И няма нищо в мен . ♫♫ Кога ? Коя си сълза ? ♫♫ От двете страни. ♫

Scroll to Top